Choroba Alzheimera i miażdzyca - genotypowanie ApoE


Krew (EDTA), wymaz z policzka cena: 0.00 zł
czas realizacji: 16 dni roboczych
Apolipoproteiny (Apo) są to białka tworzące z lipidami strukturę lipoprotein. ApoE jest podstawową apolipoproteiną występującą w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).

ApoE bierze udział w transporcie lipidów z krwi do komórek mózgu i w usuwaniu nadmiaru lipidów z OUN drogą płynu mózgowo-rdzeniowego. Gen dla ApoE jest genem polimorficznym i koduje białko składające się z 299 aminokwasów. W zależności od posiadanego allelu (ε2, ε3, ε4) koduje on trzy izoformy ApoE określone jako ApoE2, ApoE3 i ApoE4.
Powyższe formy różnią się między sobą położeniem argininy i cysteiny w pozycjach 112 i 158, dlatego powstaje 6 różnych genotypów: trzy dla postaci homozygotycznych (2/2, 3/3, 4/4) i trzy dla heterozygot (2/3, 3/4, 2/4).
Badania naukowe wykazaly zależność między posiadanym genotypem ApoE a ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera, a także wiekiem rozpoczęcia się choroby.
Test pozwala na określenie formy genu APOE odpowiedzialnej za predyspozycje genetyczne do występowania choroby Alzheimera i chorób miażdżycowych. Choroba Alzheimera charakteryzuje się trudnym do zauważenia początkiem, natomiast wiedza o posiadanych predyspozycjach może znacznie ułatwić rozpoznanie choroby we wczesnej fazie i umożliwić właściwą opiekę nad chorą osobą, oraz odpowiednio wczesne włączenie leków, które opóźnią rozwój choroby, czy złagodzą zaburzenia zachowania.

Neurologia - pozostałe badania i produkty:


Neurologia
Neurologia

Badanie
Cena brutto
Kup teraz
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Choroba Canavan
0.00 zł

Choroba Krabbego I
0.00 zł

Choroba Krabbego II
0.00 zł

Choroba Krabbego III
0.00 zł

0.00 zł

Drżenie samoistne
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Wada cewy nerwowej
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Zespół Retta
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Stwardnienie guzowate
0.00 zł

Dystonia torsyjna
0.00 zł

Zespół Pitt-Hopkins
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł


UWAGA: Płatność na miejscu, lub przelewem na konto: IdeaBank 23 1950 0001 2006 4679 2555 0002