Poradnia genetyczna

 

poradnia genetycznaPoradnia genetyczna działająca w Ostrowie Wielkopolskim pracuje w ścisłej współpracy z Fundacją Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, skąd przyjeżdza do nas znany lekarz genetyk dr Ryszard Ślęzak.

Dr n. med. Ryszard Ślęzak jest doświadczonym genetykiem klinicznym, zajmujący się od wielu lat poradnictwem genetycznym, na co dzień jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Doktor Ryszard Ślęzak posiada specjalizacje z genetyki klinicznej, chorób wewnętrznych oraz laboratoryjnej genetyki medycznej. Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu, a staż podyplomowy odbył na Uniwersytecie w Ulm oraz Bochum w Niemczech. Jest autorem publikacji zarówno w czasopismach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Jest też autorem kilku rozdziałów w podręcznikach medycznych.

Tematyka jego pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu genetycznych podstaw procesu determinacji i różnicowania płci, zaburzeń metabolicznych, dysmorfologii oraz genetyki klinicznej a także zastosowaniu nowoczesnych technik diagnostycznych biologii molekularnej w praktyce klinicznej.

Obecnie sprawuje funkcję Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu genetyki dla województwa dolnośląskiego.Badania w ramach grupy


Cytologia cienkowarstwowa
Cytologia cienkowarstwowa


Diagnostyka infekcji dróg moczowo-płciowych
Diagnostyka infekcji dróg moczowo-płciowych