Poradnia genetyczna

Przygotowanie do pierwszej wizyty w poradni
Do poradni genetycznej należy zgłosić się z kompletem dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta oraz jego rodziny. Ważne jest wcześniejsze przygotowanie się pacjenta do porady i zebranie jak najszerszej informacji o chorobach wśród członków rodziny. Lekarz genetyk będzie pytał zarówno o krewnych I stopnia (rodzice, dzieci, rodzeństwo) ale także o krewnych dalszego stopnia do 3 pokoleń (dziadkowie, rodzeństwo dziadków, ich dzieci, wnukowie, itp.).

W czasie pierwszej porady oprócz przeprowadzenia wywiadu i badania pacjenta najczęściej jest pobierana krew na badanie genetyczne. Pacjent nie musi być na czczo.

Po zakończeniu badań pacjent otrzymuje kartę porady specjalistycznej zawierającą wynik wraz z poradą genetyczną.

W zależności od rodzaju badania czas oczekiwania na wynik i poradę genetyczną wynosi:
  • badanie cytogenetyczne minimum 3 tygodnie
  • badanie molekularne minimum 5 tygodni


Badania w ramach grupy


Cytologia cienkowarstwowa
Cytologia cienkowarstwowa


Diagnostyka infekcji dróg moczowo-płciowych
Diagnostyka infekcji dróg moczowo-płciowych