Choroba Alzheimera. Badanie mutacji w regionie kodującym genu PSEN1 (eksony od 3 do 12).


Krew (EDTA), krew z opuszka palca cena: 1290.00 zł
czas realizacji: 3 tygodnie
Badanie mutacji w regionie kodującym genu PSEN1 (eksony od 3 do 12)

Neurologia - pozostałe badania i produkty:


Neurologia
Neurologia

Badanie
Cena brutto
Kup teraz
260.00 zł

490.00 zł

750.00 zł

1290.00 zł

950.00 zł

Choroba Canavan
450.00 zł

Choroba Krabbego I
370.00 zł

Choroba Krabbego II
1660.00 zł

Choroba Krabbego III
1660.00 zł

1170.00 zł

Drżenie samoistne
370.00 zł

480.00 zł

450.00 zł

490.00 zł

1020.00 zł

360.00 zł

650.00 zł

Wada cewy nerwowej
390.00 zł

430.00 zł

810.00 zł

1150.00 zł

370.00 zł

1100.00 zł

580.00 zł

Zespół Retta
630.00 zł

320.00 zł

960.00 zł

320.00 zł

680.00 zł

740.00 zł

1470.00 zł

570.00 zł

960.00 zł

Stwardnienie guzowate
1930.00 zł

Dystonia torsyjna
360.00 zł

Zespół Pitt-Hopkins
960.00 zł

790.00 zł

950.00 zł

2620.00 zł

660.00 zł

1230.00 zł

1650.00 zł

400.00 zł


UWAGA: Płatność na miejscu, lub przelewem na konto: IdeaBank 23 1950 0001 2006 4679 2555 0002