Test transformacji limfocytów LTT-Borrelia


krew heparyna + krew skrzep cena: 580.00 zł
czas realizacji: 16

Test transformacji limfocytów (LTT) - Borrelia met. Elisa


Polega na badaniu limfocytarnej odpowiedzi systemu immunologicznego na antygeny bakterii Borrelii. Wynik testu jest dodatni tylko, jeśli we krwi pacjenta występują specyficzne limfocyty T Borrelii, które świadczą o tym, że w momencie pobrania krwi, układ odpornosciowy był w trakcie zwalczania patogenu.
W przypadku zastosowania skutecznego leczenia, po 4 do 6 tygodni od rozpoczęcia terapii wynik badania LTT-Borrelii będzie ujemny lub wystąpi znaczny spadek wartosci wskaźnika.
Wskazania do wykonania LTT - Borrelli:


  • podejrzenie rozsianej boreliozy przy niepewnych wynikach badań serologicznych, podejrzenie przetrwałej boreliozy

  • monitorowanie skutecznosci leczenia

  • podejrzenie nawrotu choroby

Badanie kleszcza - pozostałe badania i produkty:


Badanie kleszcza
Badanie kleszcza

Badanie
Cena brutto
Kup teraz
150.00 zł

175.00 zł

175.00 zł

175.00 zł

300.00 zł

500.00 zł

Badania Borelioza - krew
Badania Borelioza - krew

Badanie
Cena brutto
Kup teraz
55.00 zł

55.00 zł

100.00 zł

140.00 zł

140.00 zł

280.00 zł

450.00 zł

240.00 zł

580.00 zł

Test CD57+/CD3-
180.00 zł

175.00 zł

695.00 zł

Panel odkleszczowy
580.00 zł

Akcesoria domowe
Akcesoria domowe

Badanie
Cena brutto
Kup teraz
Kleszczołapki
15.00 zł

80.00 zł

99.00 zł

99.00 zł

119.00 zł

99.99 zł

99.99 zł


UWAGA: Płatność na miejscu, lub przelewem na konto: IdeaBank 23 1950 0001 2006 4679 2555 0002