Identyfikacja chemiczna

Analiza włosów na obecność narkotyków / alkoholu (EtG)


CIGEN oferuje profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne na potrzeby organów procesowych (Prokuratura, Policja, Sądy) oraz dla osób prywatnych, wykonywane przez biegłych sądowych z dziedziny genetyki sądowej oraz analizy chemicznej.

Włosy są wykorzystywane, jako próbki w celu wykrycia nadużycia substancji. Niezależnie od sposobu zażycia substancji: doustnie, donosowo, dożylnie lub wziewnie, przenika ona w strukturę włosa i pozostaje w nim  przez długi czas.

W jakich przypadkach zaleca się wykonanie analizy włosów pod kątem narkotyków i alkoholu?

Istnieje wiele przypadków, w których chcieliby Państwo wiedzieć, czy ktoś ma problem z narkotykami bądź, że problem ten nie występuje, np.:

  • Dowód abstynencji potrzebny do odzyskania prawa jazdy;
  • Wykazanie abstynencji narkotykowej;
  • Przypadki dotyczące przyznania opieki nad dzieckiem;
  • Zawody o wysokim stopniu odpowiedzialności;
  • Przypuszczenie, że współpracownik/znajomy ma problem z narkotykami;  
  • Potwierdzenie bycia godnym zaufania, np. osoby na stanowiskach liderów, członkowie sił zbrojnych, itp.  
  • Badania w ramach studiów klinicznych;
  • Zdolność do wykonywania zabiegów chirurgicznych;

 

Do analizy włosów, aby wykryć nadużycie substancji, mogą być wykorzystywane wszystkie rodzaje włosów (z głowy, ramion, klatki piersiowej, a także miejsc intymnych itp.) Na ogół jednak, zalecana jest analiza włosów pobranych z głowy (pasmo włosów grubości ołówka z potylicy). Pojedyńczy włos jest nie wystarczający do przeprowadzenia badania.

Narkotyki

W przypadku analizy włosów czas detekcji narkotyków i leków jest znacznie dłuższy niż w przypadku badań, gdzie próbką jest krew lub mocz. Substancje narkotykowe lub też produkty ich rozpadu trafiają do korzeni włosów i są przechowywane przez długi okres w macierzu włosa. Ramy czasowe detekcji substancji uzależnione są od długości włosa. W przypadku próbki włosa o długości 12 cm, biorąc pod uwagę średni wzrost włosa 1 cm na miesiąc, należy wziąć pod uwagę konsumpcję narkotyków przez cały rok.

Alkohol

Analiza włosów może być również użyteczna w przypadku detekcji chronicznego, bądź nadmiernego zażywanie alkoholu, która jest możliwa poprzez zdefiniowanie markerów alkoholowych Etyloglukuronidu (EtG). Podobnie jak w przypadku narkotyków i leków, w analizie włosów EtG na alkohol, 1 cm włosów obejmuje okres miesiąca. Zalecany okres detekcji zażywanych alkoholi to maksymalnie 3 miesiące. Czas ten wynika z właściwości hydrofilowych EtG, które prowadzą do „wypłukiwania się” z włosów. W konsekwencji EtG koncentruje się na końcówkach włosów, co może przyczynić się do tego, iż dochodzenie w dłuższym okresie może prowadzić do wyników fałszywie ujemnych.

Nawyki alkoholowe mogą być zaklasyfikowane według następujących stężeniach EtG we włosach:

Nawyki w spożyciu

Koncentracja EtG w pg/mg

Abstynencja

0 -7

Nadmierne spożycie

7 - 30

Intensywne spożycie

30 - 50

Problemy z alkoholem

powyżej 50

 

Wyjaśnienie niektórych nazw narkotyków:

Spice – nazwa odnosi się do niektórych kanabinoidów syntetycznych (syntetycznej marihuany, dopalczy).

GHB – kwas 4 – hydroksybutanowy (ang. Gamma - hydroxybutyric acid). Kwas ten jest substancją psychoaktywną i ma działanie energetyzujące oraz rozweselające (tzw. Pigułka gwałtu)

Analiza włosów jest zakończona raportem końcowym, na którym znajdują się dane dotyczące próbki, mianowicie jej rodzaj, długość, kolor, to czy włosy zostały poddane zabiegom kosmetycznym (np. farbowanie). Następnie podane są informacje o rodzaju wykonywanego badania (analiza pod kątem wykrycia alkoholu czy narkotyków).

Raport zawiera wyniki liczbowe oraz interpretację słowną.

Badania od 8 lat wykonywane są w laboratorium partnerskim w Niemczech. Laboratorium jest akredytowane i działa zgodnie z normą DIN ISO 17025 oraz zgodnie z normami jakości wymaganymi przez organizację GTFCh (Society for Toxicological and Forensic Chemistry).

Instrukcja pobierania próbki włosów do analizy