Panel infekcji odkleszczowych Real-Time PCR


surowica, krew EDTA, PMR, wycinek tkanki cena: 695.00 zł
czas realizacji: 12 dni roboczych
Test opiera się na wykryciu obecności patogenów: Borrelia burgdorferi, Babesia canis, Babesia gibsoni, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia, Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii

UWAGA: Płatność na miejscu, lub przelewem na konto: IdeaBank 23 1950 0001 2006 4679 2555 0002