Borrelia burgdorferi DNA - Real-Time PCR


kleszcz cena: 150.00 zł
czas realizacji: -

Test opiera się na wykryciu obecności genomowego DNA trzech chorobotwórczych gatunków bakterii z rodzaju Borrelia, wywołujących boreliozę, tj.: B. burgdorferi sensu stricto, B. Garinii i B. afzelii.
Badanie pozwala na potwierdzenie obecności bakterii w organizmie kleszcza. Ma to istotne znaczenie dla podjęcia decyzji o wdrożeniu leczenia. W ciągu kilku dni od ukąszenia przez kleszcza, który jest nosicielem bakterii, mogą być już obecne w ścięgnach, mięśniach, stawach i układzie nerwowym. Szybkie rozpoczęcie leczenia w efekcie wczesnej diagnostyki może, więc zapobiec rozwojowi choroby i niebezpiecznym powikłaniom.


 


Kleszcza należy przesyłać na zwilżonym płatku kosmetycznym, chusteczce higienicznej, w jałowym pojemniku lub w woreczku strunowym.


UWAGA: Płatność na miejscu, lub przelewem na konto: IdeaBank 23 1950 0001 2006 4679 2555 0002